"Tôi trông như thể tôi đang đùa? Cô hỏi, mặt tái nhợt và căng thẳng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi trông như thể tôi đang đùa? Cô hỏi, mặt tái nhợt và căng thẳng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi trông như thể tôi đang đùa? Cô hỏi, mặt tái nhợt và căng thẳng." câu này tiếng anh là: Do I look as if I am jesting? she asked, her face pale and tense.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login