"Đó là một phần của một bất ngờ cho chúng tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Đó là một phần của một bất ngờ cho chúng tôi." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một phần của một bất ngờ cho chúng tôi." tiếng anh là: It was somewhat of a surprise to us.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login