"Anh ấy không phải là một người đàn ông để được trifled." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh ấy không phải là một người đàn ông để được trifled." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy không phải là một người đàn ông để được trifled." tiếng anh câu này dịch: He's not a man to be trifled with.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login