"Da cô bị cháy nắng rất nhanh." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Da cô bị cháy nắng rất nhanh." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Da cô bị cháy nắng rất nhanh." dịch câu này sang tiếng anh: Her skin sunburns very quickly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login