"Đó là một ngày nóng như thiêu đốt." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đó là một ngày nóng như thiêu đốt." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một ngày nóng như thiêu đốt." dịch câu này sang tiếng anh là: It was a scorching hot day.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login