"Toàn bộ khu vực trông giống như một đống rác khổng lồ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Toàn bộ khu vực trông giống như một đống rác khổng lồ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Toàn bộ khu vực trông giống như một đống rác khổng lồ." câu này tiếng anh là: The entire area looked like a gigantic rubbish heap.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login