"Họ bấm chuông và chạy như quỷ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Họ bấm chuông và chạy như quỷ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ bấm chuông và chạy như quỷ." câu này dịch sang tiếng anh:They rang the bell and ran like the devil.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login