"Sẽ ổn thôi sau một vệt sơn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Sẽ ổn thôi sau một vệt sơn." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sẽ ổn thôi sau một vệt sơn." câu này dịch sang tiếng anh là: It'll be okay after a lick of paint.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login