"Tôi biết tôi đến muộn, nhưng đó không phải là lý do để hét vào mặt tôi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tôi biết tôi đến muộn, nhưng đó không phải là lý do để hét vào mặt tôi." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi biết tôi đến muộn, nhưng đó không phải là lý do để hét vào mặt tôi." dịch sang tiếng anh là: I know I'm late, but that's no reason to shout at me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login