"Nó sẽ là một ý tưởng tốt để có được lời khuyên chuyên nghiệp." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Nó sẽ là một ý tưởng tốt để có được lời khuyên chuyên nghiệp." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó sẽ là một ý tưởng tốt để có được lời khuyên chuyên nghiệp." dịch câu này sang tiếng anh là: It would be a good idea to get professional advice.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login