"Tôi đã phải thực sự mò mẫm với người quản lý ngân hàng để vay tiền." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi đã phải thực sự mò mẫm với người quản lý ngân hàng để vay tiền." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã phải thực sự mò mẫm với người quản lý ngân hàng để vay tiền." câu này tiếng anh dịch: I had to really grovel to the bank manager to get a loan.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login