"Đó là nơi nguy hiểm thực sự nằm." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Đó là nơi nguy hiểm thực sự nằm." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là nơi nguy hiểm thực sự nằm." dịch sang tiếng anh là: That's where the real danger lies.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login