"Ann nói cách duy nhất để chữa lành sau khi bị hãm hiếp là nói về nó." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ann nói cách duy nhất để chữa lành sau khi bị hãm hiếp là nói về nó." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ann nói cách duy nhất để chữa lành sau khi bị hãm hiếp là nói về nó." dịch câu này sang tiếng anh: Ann says the only way to heal after rape is to talk about it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login