"Sáng hôm sau tôi đến ngân hàng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Sáng hôm sau tôi đến ngân hàng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sáng hôm sau tôi đến ngân hàng." dịch câu này sang tiếng anh là: Next morning I went to the bank.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login