"Vì công việc của chồng, họ đã di chuyển quá thường xuyên để bỏ rễ ở bất cứ đâu." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Vì công việc của chồng, họ đã di chuyển quá thường xuyên để bỏ rễ ở bất cứ đâu." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì công việc của chồng, họ đã di chuyển quá thường xuyên để bỏ rễ ở bất cứ đâu." câu này tiếng anh là: Because of her husband's job, they'd moved too often to put down roots anywhere.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login