"Một món tráng miệng sô cô la là một niềm vui đám đông chắc chắn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Một món tráng miệng sô cô la là một niềm vui đám đông chắc chắn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một món tráng miệng sô cô la là một niềm vui đám đông chắc chắn." câu này dịch sang tiếng anh:A chocolate dessert is a sure crowd-pleaser.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login