"Sau đó, mẹ tôi đều cười." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Sau đó, mẹ tôi đều cười." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau đó, mẹ tôi đều cười." dịch sang tiếng anh: After that, my mother was all smiles.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login