"Cô phàn nàn với cảnh sát sau khi nhận được các cuộc gọi điện thoại đe dọa và ghét thư." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô phàn nàn với cảnh sát sau khi nhận được các cuộc gọi điện thoại đe dọa và ghét thư." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô phàn nàn với cảnh sát sau khi nhận được các cuộc gọi điện thoại đe dọa và ghét thư." câu này tiếng anh là: She complained to the police after receiving threatening phone calls and hate mail.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login