"Cô quản lý để trốn tránh cảnh sát." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cô quản lý để trốn tránh cảnh sát." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô quản lý để trốn tránh cảnh sát." câu này tiếng anh dịch: She managed to evade the police.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login