"Sẽ là vô trách nhiệm nếu không bật lên cho công việc mà không gọi điện." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Sẽ là vô trách nhiệm nếu không bật lên cho công việc mà không gọi điện." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sẽ là vô trách nhiệm nếu không bật lên cho công việc mà không gọi điện." tiếng anh câu này là:It would be irresponsible not to turn up for work without calling.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login