"Đó là một ngày lạnh, nắng vào đầu mùa xuân." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đó là một ngày lạnh, nắng vào đầu mùa xuân." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một ngày lạnh, nắng vào đầu mùa xuân." tiếng anh câu này dịch: It was a cold, sunny day in early spring.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login