"Bác sĩ Hanson đang phẫu thuật." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Bác sĩ Hanson đang phẫu thuật." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bác sĩ Hanson đang phẫu thuật." dịch câu này sang tiếng anh: Dr. Hanson is in surgery.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login