"Cuộc cãi vã khiến cô bất hạnh dữ dội." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cuộc cãi vã khiến cô bất hạnh dữ dội." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc cãi vã khiến cô bất hạnh dữ dội." dịch câu này sang tiếng anh là: The quarrel caused her intense unhappiness.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login