"Tất cả các động vật có vú đều hít thở không khí." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tất cả các động vật có vú đều hít thở không khí." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các động vật có vú đều hít thở không khí." câu này tiếng anh là: All mammals breathe air.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login