"Tổng thống đã không đủ mạnh mẽ để thay đổi hệ thống tư pháp." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tổng thống đã không đủ mạnh mẽ để thay đổi hệ thống tư pháp." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tổng thống đã không đủ mạnh mẽ để thay đổi hệ thống tư pháp." câu này dịch sang tiếng anh là: The President hasn't been forceful enough in changing the judicial system.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login