"Tôi nghĩ rằng đó là một đặt cược khá an toàn rằng anh ấy sẽ có được công việc." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tôi nghĩ rằng đó là một đặt cược khá an toàn rằng anh ấy sẽ có được công việc." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ rằng đó là một đặt cược khá an toàn rằng anh ấy sẽ có được công việc." dịch sang tiếng anh là: I think it's a pretty safe bet that he'll get the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login