"Kia bổ sung tiền lương thường xuyên của mình bằng cách dạy kèm vào buổi tối." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Kia bổ sung tiền lương thường xuyên của mình bằng cách dạy kèm vào buổi tối." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kia bổ sung tiền lương thường xuyên của mình bằng cách dạy kèm vào buổi tối." dịch câu này sang tiếng anh là: Kia supplements her regular salary by tutoring in the evenings.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login