"Đừng vào đây với đôi giày bốt đó." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đừng vào đây với đôi giày bốt đó." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng vào đây với đôi giày bốt đó." câu này tiếng anh là: Don't come in here with those mucky boots on.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login