"Khi bạn hoàn thành mỗi nhiệm vụ, đánh dấu nó đi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Khi bạn hoàn thành mỗi nhiệm vụ, đánh dấu nó đi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi bạn hoàn thành mỗi nhiệm vụ, đánh dấu nó đi." câu này dịch sang tiếng anh:As you finish each task, tick it off.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login