"Bạn không thể đi lòng vòng khi nói đến việc giữ an toàn cho trẻ em." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bạn không thể đi lòng vòng khi nói đến việc giữ an toàn cho trẻ em." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không thể đi lòng vòng khi nói đến việc giữ an toàn cho trẻ em." dịch sang tiếng anh: You can't pussyfoot around when it comes to keeping kids safe.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login