"Cô đã vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình ở lần thử đầu tiên." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô đã vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình ở lần thử đầu tiên." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình ở lần thử đầu tiên." câu này tiếng anh là: She passed her driving test at the first attempt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login