"Có một cuộc biểu tình lớn nhưng hòa bình bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Có một cuộc biểu tình lớn nhưng hòa bình bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một cuộc biểu tình lớn nhưng hòa bình bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ." câu này tiếng anh dịch: There was a large but peaceful demonstration outside the US Embassy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login