"Chúng tôi muốn bạn đến. Hãy xem xét lại." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chúng tôi muốn bạn đến. Hãy xem xét lại." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi muốn bạn đến. Hãy xem xét lại." câu này dịch sang tiếng anh:We want you to come. Please reconsider.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login