"Đọc môi có thể đóng vai trò là sự bù đắp cho việc mất thính giác." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Đọc môi có thể đóng vai trò là sự bù đắp cho việc mất thính giác." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đọc môi có thể đóng vai trò là sự bù đắp cho việc mất thính giác." câu này dịch sang tiếng anh là: Lip-reading can act as compensation for loss of hearing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login