"Công ty Nhật Bản là những năm ánh sáng trước các đối thủ châu Âu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Công ty Nhật Bản là những năm ánh sáng trước các đối thủ châu Âu." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty Nhật Bản là những năm ánh sáng trước các đối thủ châu Âu." câu này tiếng anh dịch: The Japanese company is light years ahead of its European competitors.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login