"Có được một cựu cầu thủ chuyên nghiệp làm huấn luyện viên là một cuộc đảo chính lớn cho câu lạc bộ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Có được một cựu cầu thủ chuyên nghiệp làm huấn luyện viên là một cuộc đảo chính lớn cho câu lạc bộ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có được một cựu cầu thủ chuyên nghiệp làm huấn luyện viên là một cuộc đảo chính lớn cho câu lạc bộ." câu này dịch sang tiếng anh:Getting a former professional player as coach was a major coup for the club.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login