"Họ sẽ cần bất kỳ sự giúp đỡ nào họ có thể nhận được." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Họ sẽ cần bất kỳ sự giúp đỡ nào họ có thể nhận được." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ sẽ cần bất kỳ sự giúp đỡ nào họ có thể nhận được." tiếng anh là: They're going to need any help they can get.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login