"Để xây dựng một con đường ở khu vực miền núi là một thách thức thực sự." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Để xây dựng một con đường ở khu vực miền núi là một thách thức thực sự." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Để xây dựng một con đường ở khu vực miền núi là một thách thức thực sự." tiếng anh dịch: To build a road in the mountainous area was a real challenge.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.