"Truyền hình đã thay thế hình ảnh chuyển động như một hình thức giải trí phổ biến nhất của nước Mỹ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Truyền hình đã thay thế hình ảnh chuyển động như một hình thức giải trí phổ biến nhất của nước Mỹ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Truyền hình đã thay thế hình ảnh chuyển động như một hình thức giải trí phổ biến nhất của nước Mỹ." dịch sang tiếng anh là: Television has displaced motion pictures as America's most popular form of entertainment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login