"Chúng tôi dự định hợp nhất các công ty thành một tổ chức duy nhất." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Chúng tôi dự định hợp nhất các công ty thành một tổ chức duy nhất." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi dự định hợp nhất các công ty thành một tổ chức duy nhất." dịch câu này sang tiếng anh: We intend to fuse the companies into a single organization.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login