"Bạn đã ở đâu trong khi này?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bạn đã ở đâu trong khi này?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã ở đâu trong khi này?" câu này dịch sang tiếng anh:Where have you been all this while?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login