"Các quy định quy định rằng mọi thứ phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn có liên quan." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Các quy định quy định rằng mọi thứ phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn có liên quan." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các quy định quy định rằng mọi thứ phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn có liên quan." dịch câu này sang tiếng anh: The regulations stipulate that everything has to comply to the relevant safety standards.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login