"Bạn không cần phải đánh mất sự nữ tính của mình để trở thành một người phụ nữ độc lập, thành đạt." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bạn không cần phải đánh mất sự nữ tính của mình để trở thành một người phụ nữ độc lập, thành đạt." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không cần phải đánh mất sự nữ tính của mình để trở thành một người phụ nữ độc lập, thành đạt." câu này dịch sang tiếng anh:You don't have to lose your femininity to be an independent, successful woman.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login