"Khi chúng tôi leo lên vài mét cuối cùng, chúng tôi cảm thấy một thành tích." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Khi chúng tôi leo lên vài mét cuối cùng, chúng tôi cảm thấy một thành tích." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi chúng tôi leo lên vài mét cuối cùng, chúng tôi cảm thấy một thành tích." dịch sang tiếng anh là: As we climbed the final few metres, we felt a sense of achievement .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login