"Một chút cay đắng, làm ơn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Một chút cay đắng, làm ơn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một chút cay đắng, làm ơn." câu này dịch sang tiếng anh:A pint of bitter, please.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login