"Tôi sẽ trả lại cho bạn số tiền bạn cho tôi mượn vào tuần tới." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi sẽ trả lại cho bạn số tiền bạn cho tôi mượn vào tuần tới." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ trả lại cho bạn số tiền bạn cho tôi mượn vào tuần tới." câu này dịch sang tiếng anh là: I'll repay you the money you lent me next week.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login