"Sóng sau khi sóng máy bay qua đầu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Sóng sau khi sóng máy bay qua đầu." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sóng sau khi sóng máy bay qua đầu." tiếng anh là: Wave after wave of aircraft passed overhead.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login