"Chúng tôi đã đến thăm khu chôn cất thời tiền sử được phát hiện vào năm ngoái." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Chúng tôi đã đến thăm khu chôn cất thời tiền sử được phát hiện vào năm ngoái." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã đến thăm khu chôn cất thời tiền sử được phát hiện vào năm ngoái." dịch sang tiếng anh là: We visited the prehistoric burial grounds discovered last year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login