"Aspirin có thể khắc phục đau đầu." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Aspirin có thể khắc phục đau đầu." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Aspirin có thể khắc phục đau đầu." dịch câu này sang tiếng anh là: Aspirin may remedy a headache.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login