"Nhà thờ tìm cách hợp tác chặt chẽ với các trường học địa phương." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Nhà thờ tìm cách hợp tác chặt chẽ với các trường học địa phương." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà thờ tìm cách hợp tác chặt chẽ với các trường học địa phương." câu này tiếng anh dịch: The church seeks to cooperate closely with local schools.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login